The Sun – Mặt trời trong chiêm tinh học

The Sun – Mặt trời trong chiêm tinh học

Mặt Trời – chính là đại diện của bản thân, đại diện cho những nỗ lực tỏa sáng của mỗi chúng ta. Mặt Trời là nguồn gốc của sự sống. Mặt Trời thể hiện bản ngã, cái tôi, niềm tự tôn và tự tin trong mỗi con người. Nếu không có Mặt Trời, chúng ta sẽ mãi là cái bóng...
Mặt Trời

Mặt Trời

Thời gian để Mặt trời đi hết vòng tròn Hoàng đạo là 1 năm… Từ khóa: bản thân, cá nhân cai trị sáng tạo sinh lực, sức mạnh ấn tượng, tỏa sáng Năng lượng tại các cung: Sao chủ: Sư Tử Hòa hợp: Bạch Dương Khá hòa hợp: Bảo Bình Phát huy kém: Thiên Bình Ý nghĩa biểu...