Chiêm tinh – Định nghĩa chiêm tinh học là gì?

Chiêm tinh – Định nghĩa chiêm tinh học là gì?

Từ Chiêm tinh trong tiếng Anh – Astrology có nguyên gốc từ tiếng Latin và được ghép lại bởi hai từ astron (chòm sao, thiên thể…) và logy (nghiên cứu). Bản chất của Chiêm tinh là một ngành học nghiên cứu mối tương quan giữa hoạt động của các thiên thể đối với...
Ophiuchus (Xà Phu) – cung Hoàng đạo thứ 13?

Ophiuchus (Xà Phu) – cung Hoàng đạo thứ 13?

Gần đây, chúng ta đã được nghe tới cung Hoàng đạo thứ 13 – Ophiuchus. Điều này khiến nhiều người quan tâm và nghi ngờ về sự chính xác của hệ thống 12 cung Hoàng đạo “cũ”. Tuyên bố gây tranh cãi này bắt nguồn từ giáo sư Parke Kunkle – trường Cao đẳng Kĩ...