Home » Chiêm Tinh Học

Chiêm Tinh Học

[et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.2.2″ background_image=”http://chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2018/06/cover-6-star.jpg” custom_padding=”54px|0px|0|0px|false|false”][et_pb_row custom_padding=”27px|0px|27px|0px|false|false” _builder_version=”3.0.47″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.2.2″]

Chiêm Tinh 101

Chìa khóa để tìm hiểu về chiêm tinh học, theo phân loại thành cung hoàng đạo, hành tinh, các yếu tố và tính chất

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code module_id=”a” module_class=”zadiac” _builder_version=”3.2.2″ text_orientation=”center” custom_css_main_element=”a {|| text-decoration: none;|| color: #20bea6;|| -moz-transition: all 0.2s ease-in-out;|| -o-transition: all 0.2s ease-in-out;|| -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;|| transition: all 0.2s ease-in-out;||}”]<p style="text-align: center;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 36pt; color: #000000;">A</span></p><!– [et_pb_line_break_holder] –><!– [et_pb_line_break_holder] –><!– [et_pb_line_break_holder] –><hr /><!– [et_pb_line_break_holder] –><!– [et_pb_line_break_holder] –><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Cung Mặt Trời</span></h3><!– [et_pb_line_break_holder] –>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/tag/bach-duong/"><span class="zadiac" style="font-family: zodiac;">a</span>     Bạch Dương</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/tag/kim-nguu/"><span class="zadiac" style="font-family: zodiac;">b</span>     Kim Ngưu</a></span>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/tag/song-tu"><span class="zadiac" style="font-family: zodiac;">c</span>     Song Tử</a></span>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/tag/cu-giai/"><span class="zadiac" style="font-family: zodiac;">d</span>     Cự Giải</a></span>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/tag/su-tu"><span class="zadiac" style="font-family: zodiac;">e</span>     Sư Tử</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/tag/xu-nu"><span class="zadiac" style="font-family: zodiac;">f</span>     Xử Nữ</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/tag/thien-binh"><span class="zadiac" style="font-family: zodiac;">g</span>     Thiên Bình</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/tag/bo-cap"><span class="zadiac" style="font-family: zodiac;">h</span>     Bọ Cạp</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/tag/nhan-ma"><span class="zadiac" style="font-family: zodiac;">i</span>     Nhân Mã</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/tag/ma-ket"><span class="zadiac" style="font-family: zodiac;">j</span>     Ma Kết</a></span>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/tag/bao-binh"><span class="zadiac" style="font-family: zodiac;">k</span>     Bảo Bình</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/tag/song-ngu"><span class="zadiac" style="font-family: zodiac;">l</span>     Song Ngư</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 60pt; color: #000000;">(</span></p><!– [et_pb_line_break_holder] –><!– [et_pb_line_break_holder] –><!– [et_pb_line_break_holder] –><hr /><!– [et_pb_line_break_holder] –><!– [et_pb_line_break_holder] –><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Các Hành Tinh</span></h3>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 20pt;">A</span>  Mặt Trời</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 20pt;">B</span>  Mặt Trăng</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 20pt;">C</span>  Sao Thủy</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 20pt;">D</span>  Sao Kim</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 20pt;">E</span>  Sao Hỏa</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 20pt;">F</span>  Sao Mộc</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 20pt;">G</span>  Sao Thổ</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 20pt;">Q</span>  Chiron</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 20pt;">H</span> Sao Thiên Vương</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 20pt;">I</span>  Sao Hải Vương</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 20pt;">J</span> Sao Diêm Vương</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code module_id=”a” module_class=”zadiac” _builder_version=”3.2.2″ text_orientation=”center” custom_css_main_element=”a {|| text-decoration: none;|| color: #20bea6;|| -moz-transition: all 0.2s ease-in-out;|| -o-transition: all 0.2s ease-in-out;|| -webkit-transition: all 0.2s ease-in-out;|| transition: all 0.2s ease-in-out;||}”]<p style="text-align: center;"><a href="http://chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2018/06/the-house-symbol.png"><img class="aligncenter wp-image-36201" src="http://chiemtinh.vn/wp-content/uploads/2018/06/the-house-symbol.png" alt="" width="49" height="49" /></a></p><!– [et_pb_line_break_holder] –><!– [et_pb_line_break_holder] –><!– [et_pb_line_break_holder] –><hr /><!– [et_pb_line_break_holder] –><!– [et_pb_line_break_holder] –><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Các Nhà</span></h3>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/nha-1/">Nhà Số 1</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/nha-2/">Nhà Số 2</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/nha-3/">Nhà Số 3</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/nha-4/">Nhà Số 4</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/nha-5/">Nhà Số 5</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/nha-6/">Nhà Số 6</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/nha-7/">Nhà Số 7</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/nha-8/">Nhà Số 8</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/nha-9/">Nhà Số 9</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/nha-10/">Nhà Số 10</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/nha-11/">Nhà Số 11</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-size: 14pt;"><a href="http://chiemtinh.vn/nha-12/">Nhà Số 12</a></span></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><span style="font-family: zodiac; font-size: 36pt; color: #000000;">r</span></p><!– [et_pb_line_break_holder] –><!– [et_pb_line_break_holder] –><!– [et_pb_line_break_holder] –><hr /><!– [et_pb_line_break_holder] –><!– [et_pb_line_break_holder] –><h3 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Các Yếu Tố & Tính Chất</span></h3>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 18pt;">Đất</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 18pt;">Không Khí</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 18pt;">Lửa</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 18pt;">Nước</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 18pt;">Kiên Định</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 18pt;">Tiên Phong</span></a></p>[/et_pb_code][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_code _builder_version=”3.2.2″]<p style="text-align: center;"><a href="#"><span style="font-size: 18pt;">Linh Hoạt</span></a></p><!– [et_pb_line_break_holder] –></td>[/et_pb_code][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”3.2.2″ custom_padding=”13px|0px|54px|0px|false|false”][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_text _builder_version=”3.2.2″]

Sản Phẩm Nổi Bật


[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][et_pb_row _builder_version=”3.2.2″][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_button url_new_window=”on” button_text=”웃 Bản đồ sao cho Em Bé” button_alignment=”center” _builder_version=”3.2.2″ custom_button=”on” button_text_color=”#0c71c3″ button_border_color=”#0c71c3″ button_font=”||||||||”][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_button button_url=”http://chiemtinh.vn/cung-hoang-dao/ca-nhan/” url_new_window=”on” button_text=”유 Bản đồ sao cá nhân” button_alignment=”center” _builder_version=”3.2.2″ custom_button=”on” button_text_color=”#0c71c3″ button_border_color=”#0c71c3″ button_font=”||||||||” button_icon=”%%20%%” button_icon_color=”#0c71c3″][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_button button_text=”♥ Bản đồ sao Cặp Đôi” button_alignment=”center” _builder_version=”3.2.2″ custom_button=”on” button_text_color=”#0c71c3″ button_border_color=”#0c71c3″ button_font=”||||||||”][/et_pb_button][/et_pb_column][et_pb_column type=”1_4″ _builder_version=”3.2.2″ parallax=”off” parallax_method=”on”][et_pb_button button_text=”۞ Dự đoán 6 Tháng của bạn” button_alignment=”center” _builder_version=”3.2.2″ custom_button=”on” button_text_color=”#0c71c3″ button_border_color=”#0c71c3″ button_font=”||||||||”][/et_pb_button][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”3.2.2″ custom_padding=”0px|0px|0|0px|false|false”][et_pb_fullwidth_header title=”Chiêm Tinh Số – Bản đồ Sao cho người Việt” text_orientation=”center” _builder_version=”3.2.2″ title_font=”||||||||” title_text_color=”#000000″ content_font=”||||||||” content_text_color=”#000000″ background_color=”rgba(196,196,196,0)” border_width_all=”1px”]

Đã bao giờ bạn nhìn lên bầu trời đêm và cảm thấy mối liên quan kỳ lạ giữa cơ thể nhỏ bé của mình và vũ trụ bao la? Mỗi con người sinh ra đều chịu sự tác động của các hành tinh và các vì sao. Chiêm tinh số hi vọng với những nội dung được cung cấp trên chiemtinh.vn, chúng tôi có thể giúp bạn hiểu nhiều hơn về chính mình, về cuộc sống, tình yêu, công việc và tất cả những vấn đề mà bạn quan tâm dưới góc nhìn Chiêm tinh.
Hãy cũng bước vào hành trình khám phá bản thân với Chiemtinh.vn!

[/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section]