Cách hành tinh trong chiêm tinh học

Cách hành tinh trong chiêm tinh học

Theo Chiêm tinh học, mỗi người chúng ta khi sinh ra và trong quá trình sống đều chịu ảnh hưởng bởi vị trí và sự di chuyển Mặt trời, Mặt trăng cũng như các hành tinh, thiên thể trong Hệ Mặt trời. Dựa vào chu kỳ các hành tinh đi hết một vòng tròn Hoàng đạo ngắn hay dài...
The Sun – Mặt trời trong chiêm tinh học

The Sun – Mặt trời trong chiêm tinh học

Mặt Trời – chính là đại diện của bản thân, đại diện cho những nỗ lực tỏa sáng của mỗi chúng ta. Mặt Trời là nguồn gốc của sự sống. Mặt Trời thể hiện bản ngã, cái tôi, niềm tự tôn và tự tin trong mỗi con người. Nếu không có Mặt Trời, chúng ta sẽ mãi là cái bóng...
New moon, Full moon, Eclipse

New moon, Full moon, Eclipse

Người xưa có câu “Trai mùng một, gái hôm rằm” để nói rằng những người sinh ra vào mùng 1 hoặc 15 âm lịch thường sẽ có cá tính đặc biệt. Giỏi rất giỏi, hoặc dở rất dở. Dù có hệ thống và cách thức nghiên cứu khác nhau, Chiêm tinh học phương Tây cũng chú...