Sao Thổ Và Nghiệp Quả

Sao Thổ Và Nghiệp Quả

Khi mới bắt đầu chập chững tìm hiểu về Chiêm tinh học, chúng ta luôn được dạy rằng, những nguyên tắc của sao Thổ thường gắn liền với những giới hạn của cá nhân, những rào chắn trong cuộc sống hay trở ngại về tâm lí hoặc một ý thức hạn chế về sự mất mát và phủ nhận....
Transit Của Sao Thổ

Transit Của Sao Thổ

Mục đích của sao Thổ thông qua transit là gây áp lực lên mỗi người để chúng ta có thể sữa chữa sai lầm của mình cũng như tham gia vào những gì đã bỏ lỡ trong quá khứ, khôi phục lại cuộc sống trật tự và kiểm soát như nó vốn có, cuối cùng là lấy lại thứ thực sự hữu ích...
Kỹ Thuật Dự Báo Chiêm Tinh Cơ Bản

Kỹ Thuật Dự Báo Chiêm Tinh Cơ Bản

Để giúp bài học này trở nên đơn giản, chúng ta sẽ chỉ tập trung vào những transits đơn giản và chu kì mặt trời hồi vị. Hai kĩ thuật này đều mang đến khối lượng thông tin đồ sộ cho chủ thể và những năm tiếp theo trong cuộc sống của họ. Giờ thì hãy khám phá từng kĩ...