Góc Chiếu Giữa Chiron Với Trục La Hầu – Kế Đô

Góc Chiếu Giữa Chiron Với Trục La Hầu – Kế Đô

Trục La Kế thể hiện con đường nghiệp quả trong bản đồ sao. Phía La Hầu thể hiện mục đích được định sẵn trong kiếp này, và Kế Đô thể hiện những thông tin quan trọng nhất từ kiếp trước có ảnh hưởng đến kiếp này. Tôi đã thấy những gì Martin Schulman viết trong Karmic...
Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Hải Vương

Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Hải Vương

Góc hợp giữa Chiron và Sao Hải Vương là chìa khóa dẫn đến việc sử dụng Chiron một cách thực tế để mang siêu thức vào không gian và thời gian nhờ vào trục Chiron/ Sao Hải Vương – sáu/ mười hai. Hình tượng hóa năng lượng thành hình cái phễu với phần đuôi của cái phễu...
Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Thiên Vương

Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Thiên Vương

Chúng ta đều nằm xa khỏi các hành tinh vòng trong, và quỹ đạo elip dài 50 năm của Chiron giờ trở thành trung tâm chính của chúng ta. Quỹ đạo của Sirius B quanh Sirius A là 50 năm. Chúng ta đang rời xa Mặt Trời và bắt đầu cảm thấy sự rung động của vũ trụ trong  thiên...
Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Diêm Vương

Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Diêm Vương

Sao Diêm Vương làm chủ sự phát triển nhận thức, điều này luôn bao gồm cả cuộc hành trình đi xuống Thế Giới Ngầm để làm thanh sạch tiềm thức. Jeff Green gọi Sao Diêm Vương là “kẻ tiên phong, nguyên nhân đầu tiên, hoặc điểm mấu chốt để kết nối tất cả các yếu tố trong...
Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Thổ

Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Thổ

Chiron trùng tụ Sao Thổ là một góc hiếm. Trong thời gian gần đây, nó đã xuất hiện ở 20 đến 28 độ Song Ngư. Góc trùng tụ này xảy ra vào năm 1672, 1820 và 1966, và nó chỉ xảy ra mỗi 147 năm trong suốt khoảng thời gian mà mỗi ba chu kì Chiron tương ứng với năm chu kì Sao...
Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Mộc

Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Mộc

Khi Chiron có góc chiếu với sao Mộc, sự hòa hợp với những thực tại đa diện sẽ mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta đã có thể nêu tên cách làm chủ chuyển động mở rộng này, thế nên một cấp độ hoàn toàn mới của sự sáng tạo và cách thức biểu hiện sẽ nhanh chóng được làm rõ. Sao Mộc...