Chiêm Tinh và Tâm Lý Học

Trải qua hơn 3000 năm tồn tại, chiêm tinh học có thể tự coi mình có chút dây mơ rễ má với tâm lý học.

Cả hai môn học đều gắn mình với tâm thức nhưng sẽ có sự khác nhau giữa những trường phái của chiêm tinh học so với tâm lý học. Một bên ưu tiên phương pháp tiếp cận khoa học nếu điều đó là khả dụng với tâm thức phức tạp của con người còn một bên đi theo các khái niệm tổng quát và loại trừ. Những phương pháp phía sau thường có sự tương đồng với chiêm tinh học. Thuận lợi tạo nên sự phối kết hợp. Trong số đó phải kể đến Tâm lý học phân tích của Carl Gustav Jung.

Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu các trường phái tâm lý của Carl Gustav Jung cũng như một số chuyên gia khác và sẽ cố gắng nêu bật những điểm tương đồng giữa họ.

Học thuyết của Jung

Nhà tâm lý học Thụy Sĩ, cựu học trò của Freud, Carl Gustav Jung có niềm say mê với những bài học về thuật giả kim và chiêm tinh học, đặc biệt ở giai đoạn sau của quá trình công tác. Có thể thấy được thành quả nhận thức của ông trong cuốn Analytical Psychology (Tâm lý học phân tích). Học thuyết này sau đó còn vượt trên cả những lời dạy của Freud.

Freud cho rằng đứa trẻ được sinh ra như một “tấm bảng trắng”, và những nét tính cách bắt đầu hình thành sau khi sinh trở đi. Ngược lại, Jung nêu trong cuốn Psychological Types (Các loại hình tâm lý)rằng: Tâm tính cá thể đã là một nhân tố ở thời thơ ấu; nó là bẩm sinh và không tích tụ trong suốt cuộc đời.

Toàn bộ học thuyết trong chiêm tinh học dựa trên nguyên tắc này. Liz Greene, một chuyên gia điều trị bệnh tâm lý theo trường phái phân tích tâm lý của Jung và đồng thời là một chiêm tinh gia tin rằng chiêm tinh học có thể giúp khám phá bản chất tự nhiên của hạt mầm bẩm sinh này. Bà viết trong cuốn Relating (Mối liên kết) rằng chiêm tinh học không những chỉ ra cái tôi ta đã biết mà còn cả bản chất mà ta chưa từng ý thức được. Lá số tử vi, hay chính là bản đồ tinh thần, có thể chỉ ra những nét tính cách tiêu biểu chưa được nhận thức rõ. Với sự trợ giúp của công cụ này, ta có thể hiểu bản thân hơn và nhận thức đầy đủ về bản chất thực sự của mình. Tâm lý học phân tích của Jung thử nghiệm điều tương tự như vậy: sự cá biệt hóa và sự trưởng thành [1] trong một cái tôi chân thực.

Những trang tiếp theo sẽ miêu tả một số học thuyết thuộc trường phái phân tích tâm lý của Jung được phản ánh trong chiêm tinh học. Chúng ta sẽ xem xét các khái niệm bao gồm Synchronicity – Đồng Hiện, Archetypes – Nguyên Mẫu và Psychological Types – Các loại hình tâm lý.

[1]:  Bản gốc là arrival chỉ vật mới được chuyển đến, có thể hiểu là những thứ ta thu được, tích lũy được sau này, bằng với gain, tham khảo trên bài viết Engaging Emptiness: Stepping into the Mirror của Meetingbrook