Góc Chiếu

Nối mỗi hành tinh với tâm lá số, góc giữa 2 hành tinh tạo ra ở tâm lá số gọi là góc chiếu (aspect), có 1 số trị số góc đặc biệt sẽ tạo ra các cấu trúc giữa các hành tinh. Góc chiếu này cho phép có 1 sai số nhất định gọi là độ lệch góc (orb) Muốn tìm hiểu kỹ, tìm đọc Dynamics Of Aspect Analysis của Bil Tierney.

Dưới đây là một số góc chiếu chính

Trùng tụ – Conjunction – 0o
Trùng tụ là góc hợp thuận. Đặc tính của nó phụ thuộc nhiều vào hành tinh có liên quan cũng như tỉ lệ của góc hợp. Ví dụ Mặt trời trùng tụ với Thủy Tinh thường được cho là thuận lợi. Nhìn chung, trùng tụ chỉ ra sự kết nối gần nhất cái mà hoạt động theo chiều này hoặc chiều kia.
Xung – Opposition – 180o
Góc chiếu 180 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 5 hay 7 độ. Có ý nghĩa bù khuyết, nhưng đồng thời cũng là đối kháng.
Vuông góc – Square – 90o
Góc 90 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 5 hay 7 độ. Có ý nghĩa khắc chế, cần thời gian và nỗ lực để 2 bên tìm tiếng nói chung và tương hỗ cho nhau.
Tam hợp – Trine – 120o
Góc chiếu 120 độ, độ lệch góc cho phép có thể lên đến 5 hay 7 độ. Có ý nghĩa tương hỗ năng lượng.
Lục hợp – Sextil – 60o
Góc chiếu 60 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 3 hay 5 độ. Có ý nghĩa tương hỗ năng lượng nhưng hơi yếu.

Những góc hợp nhỏ khác

Bên cạnh những dạng đã đề cập bên trên thì còn có một cơ số các góc hợp nhỏ khác. Đa phần là phân tách từ những góc hợp chính. Những góc hợp nhỏ này khiến tranh tổng thể có chiều sâu và chi tiết hơn. Các thiên thể được dùng cho các góc hợp này nhỏ hơn nhiều so với những thiên thể dùng cho các góc hợp chính.

Một số góc hợp nhỏ phổ biến:

Bán phương – Semisquare – 45o – Xung
Góc 45 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 2 hay 5 độ. Có ý nghĩa xung khắc yếu.
Tam bán phương – Sesquisquare – 135o – Xung
Góc 135 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 2 hay 5 độ. Có ý nghĩa xung khắc yếu.
Bán lục hợp – 30o – Trung hòa
Góc chiếu 30 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 1 hay 3 độ. Theo chiều ngược kim đồng hồ, bổ trợ cho năng lượng theo sau và hạn chế năng lượng ở trước.
Bất đồng vị – Quincunx/Inconjunct – 150o – Trung hòa
Góc 150 độ, độ lệch góc cho phép lên đến 3 hay 5 độ. Ý nghĩa là chả liên quan, hoạt động ở vị trí này khiến vị trí kia trở thành ngoài luồng.
Quintile – 72o – Q
Góc 72 độ, có ý nghĩa là thiên phú bẩm sinh trong việc cho 2 năng lượng làm việc chung với nhau.
Biquintil – 144o – Q đúp
Góc 144 độ, có ý nghĩa là thiên phú bẩm sinh trong việc cho 2 năng lượng làm việc chung với nhau.