Thời gian để Mặt trời đi hết vòng tròn Hoàng đạo là 1 năm…

Từ khóa:
  • bản thân, cá nhân
  • cai trị
  • sáng tạo
  • sinh lực, sức mạnh
  • ấn tượng, tỏa sáng
Năng lượng tại các cung:
  • Sao chủ: Sư Tử
  • Hòa hợp: Bạch Dương
  • Khá hòa hợp: Bảo Bình
  • Phát huy kém: Thiên Bình

Ý nghĩa biểu tượng: Vòng tròn thể hiện tiềm năng cuộc sống, dấu chấm chỉ cá thể trong đó – chính là bản thân con người.

Đại diện cho: Trái tim – Mắt phải (trái) đối với nam (nữ)

Mặt trời – chính là đại diện của bản thân, đại diện cho những nỗ lực tỏa sáng của mỗi chúng ta. Mặt trời là nguồn gốc của sự sống. Mặt trời thể hiện bản ngã, cái tôi, niềm tự tôn và tự tin trong mỗi con người. Nếu không có mặt trời, chúng ta sẽ mãi là cái bóng của người khác, không động lực, không đường hướng và không đấu tranh.

Mặt trời trong bản đồ sao sẽ thể hiện mục đích sống của mỗi người, những thách thức ta cần phải vượt qua và hành trình tự khẳng định bản thân để đạt đến đích cuối cùng. Những người mang nhiều đặc tính của Mặt trời thường là người cung Sư Tử. Mặt trời mang năng lượng dương và là biểu trưng của người cha, trong bản đồ sao của nữ giới, mặt trời chính là hình ảnh của người đàn ông mà người phụ nữ đó hướng tới. Mặt trời biểu trưng cho sự cao quý, chân giá trị, tự tôn, dũng cảm, tự tin, hào sảng, trung thành và bền bỉ.

Thời gian để Mặt trời đi hết vòng tròn Hoàng đạo là 1 năm.