Nhà 10 chỉ ra các vấn đề về lòng tự tôn của bản thân, trạng thái cá nhân, ham muốn, khao khát, đến các dự án doanh nghiệp…

Chủ nhà: Ma Kết 

Sao chủ: Sao Thổ 

Từ khóa:

– Sự nghiệp

– Hình ảnh

– Tham vọng

Ngôi nhà thứ 10 là nơi bộc lộ hết những khao khát, ước mơ về một sự nghiệp, cũng như tham vọng của bạn về cuộc sống, về sức ảnh hưởng của bản thân. Tuy nhiên, cũng là vị trí thể hiện rõ ràng nhất các quan điểm cá nhân, các quy tắc, nguyên tắc nghiêm khắc nhất của bạn dành cho chính bạn khi bước ra cộng đồng. Nhà 10 chỉ ra các vấn đề về lòng tự tôn của bản thân, trạng thái cá nhân, ham muốn, khao khát, đến các dự án doanh nghiệp, những vấn đề hoạt động cộng đồng, hay thậm chí cả về người cấp trên của bạn, chính phủ… tất cả những người có quyền cao hơn bạn. Đây chính là nơi chỉ ra cho bạn thấy thành quả của mình, bằng cách nào đó cả thế giới đang nhìn vào bạn, đánh giá bạn, và tầm ảnh hưởng của bạn mạnh mẽ đến mức nào đối với cộng đồng.

Ngoài ra, nhà 10 là nhà đối đỉnh với ngôi nhà thứ 4 – nơi đã nói đến cả 2 vị phụ huynh khi bạn còn nhỏ, thế nhưng khi lớn lên nhà 10 đặc biệt miêu tả về người đã dạy dỗ bạn, hướng cho bạn những bài học to lớn trong cuộc sống (thường ám chỉ người cha).