Ngôi nhà thứ 11 phản chiếu khả năng kết giao, thái độ của bạn với bạn bè, người quen, và các mối quan hệ thuần túy không quá nhiều cảm xúc… 

Chủ nhà: Bảo Bình 

Sao chủ: Sao Thiên Vương 

Từ khóa:

– Cộng đồng 

– Bạn bè 

– Mục tiêu 

Ngôi nhà thứ 11 phản chiếu khả năng kết giao, thái độ của bạn với bạn bè, người quen, và các mối quan hệ thuần túy không quá nhiều cảm xúc. Nó cũng cho thấy những điều mà bạn mong muốn, mục tiêu của bạn; ngoài ra còn có tình yêu và những giá trị vật chất mà bạn nhận được trong cuộc sống.

Nhà 11 còn nói về con ngoài giá thú, con nuôi; và những tình huống khiến bạn thụ động. Ở đây cũng có thể thấy được ở bạn những mối quan tâm tới vấn đề nhân đạo, cách mà bạn nhận định về người khác; hoặc cũng có thể thấy được về các tổ chức lớn, nhỏ, các câu lạc bộ mà bạn tham gia, và các tổ chức này bằng cách nào đó có liên quan tới sự nghiệp của bạn.