Nhà 4 miêu tả rõ ràng, bằng cách nào đó tuổi thơ của bạn ảnh hưởng từ người cha/mẹ ít hay nhiều hay không bị ảnh hưởng…

Chủ nhà: Cự Giải

Sao chủ: Mặt Trăng

Từ khóa:

– Gia đình

– Nền tảng

– Hậu vận

Ngôi nhà thứ 4 phản ảnh rõ rệt về gia đình bạn – có thể đại gia đình hay gia đình được chính bạn thiết lập cùng với nửa kia, các thành viên trong gia đình, đặc biệt miêu tả rõ mối quan hệ giữa bạn và cha hoặc mẹ mình và với người bạn đời sau này. Nhà 4 còn cho thấy các quyền thừa kế, di sản bạn có thể có được, các đầu mối hình thành tâm lý nơi bạn và cũng như chốn riêng tư của cá nhân.

Như nhà 2 cho thấy các vấn đề tài chính, thì nhà 4 cũng đề cập một phần tới của cải và tài sản, ví dụ như đất đai hay nhà ở, bất động sản. Tuy nhiên, tất cả đều chung một điểm là rất riêng tư, và hoàn toàn thuộc về cá nhân và gia đình của bạn. Nhà 4 miêu tả rõ ràng, bằng cách nào đó tuổi thơ của bạn ảnh hưởng từ người cha/mẹ ít hay nhiều hay không bị ảnh hưởng, trong việc tự gây dựng nền tảng tâm lý, tính cách, cá tính của chính bạn. Ngoài ra, lúc còn nhỏ, nhà 4 chỉ ra mối quan hệ của cả cha và mẹ, nhưng khi con người trưởng thành, đây là nơi nói về người phụ huynh mà nuôi dưỡng và chăm sóc bạn !