Nhà thứ 6 trên bản đồ sao sẽ chỉ cho bạn thấy rất nhiều điều. Bạn làm việc thế nào ? Đồng nghiệp và các mối quan hệ làm ăn của bạn sẽ ra sao ?

Chủ nhà: Xử Nữ 

Sao chủ: Sao Thủy 

Từ khóa:

– Công việc

– Trách nhiệm

– Thói quen

– Sức khỏe

Nếu bạn thắc mắc về công việc của mình sẽ như thế nào ? Nhà thứ 6 trên bản đồ sao sẽ chỉ cho bạn thấy rất nhiều điều. Bạn làm việc thế nào ? Đồng nghiệp và các mối quan hệ làm ăn của bạn sẽ ra sao ? Người trên kẻ dưới trong công việc có điều gì cần phải chú ý,..v..v… Đây chính là ngôi nhà của sự phục vụ hướng tới người khác, tức là cách bạn cống hiến mình cho công việc, tận tâm tận tình hay hời hợt hờ hững ?

Ngoài ra, nhà 6 chỉ rõ những hoạt động thường nhật trong cuộc sống của bạn, những thói quen hàng ngày, những hành động lặp đi lặp lại – những điều ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và chính sức khỏe của bạn. Nơi đây còn cho thấy sự tự đánh giá bản thân, suy nghĩ lí trí, đồng thời cũng phản ánh tần suất làm việc ảnh hướng tới sức khỏe như thế nào nữa.