Nhà 7 cho thấy sự hợp tác của bạn với mọi người, cách đối nhân xử thế với cộng đồng…

Chủ nhà: Thiên Bình 

Sao chủ: Sao Kim 

Từ khóa:

– Đối tác

– Hôn nhân

– Pháp luật

Ngôi nhà thứ 7 miêu tả các mối quan hệ công chúng của bạn, đồng thời còn nêu thêm về các vấn đề giấy tờ pháp luật, cam kết, hợp đồng. Điều chúng ta luôn quan tâm chính là hôn nhân – được thể hiện rõ ràng. Nơi đây đã là vị trí nói về người khác chứ không còn đề cập đến riêng bản thân chúng ta nữa. Nhà 7 cho thấy sự hợp tác của bạn với mọi người, cách đối nhân xử thế với cộng đồng, thêm vào đó, còn nhận xét về mặt đối tác cũng thứ kẻ địch, đối thủ của bạn trong cuộc sống. Trong khi nhà đối đỉnh là nhà 1 chỉ ra các thế mạnh của bạn, thì nhà 7 phản ánh các mặt thiếu sót của cá nhân bạn bộc lộ thế nào khi bước ra ngoài xã hội.

Như đã đề cập, nhà 7 miêu tả thế giới hôn nhân của bạn: người vợ/chồng cùng chung sống với bạn là người thế nào ? Mối quan hệ phát triển ra sao ? Có gặp trúc trắc gì không ? Hay bạn sẽ trải qua bao nhiêu cuộc hôn nhân. Cuối cùng, nhà 7 còn đại diện cho những người nhân danh bạn, và thế hệ ông bà.