Nhà 9 còn miêu tả cuộc sống của bạn với những chuyến đi với khoảng cách xa…

Chủ nhà: Nhân Mã 

Sao chủ: Sao Mộc 

Từ khóa:

– Tôn giáo

– Triết lý

– Những chuyến đi xa

Ngôi nhà thứ 9 chỉ ra nhận thức của bạn đứng ở tầm cao hơn, tức là mong muốn ám chỉ tới những điều cao siêu trên thế giới, những điều trừu tượng, siêu thực. Nhà 9 còn cho thấy các vấn đề liên quan tới luật pháp, nguyên tắc, tôn giáo, khoa học, các ý tưởng táo bạo, lý tưởng hóa hay các vấn đề tâm lý, khoa học con người, ước mơ và tầm nhìn của chính bạn. Nơi đây không còn chỉ riêng về những hưởng thụ cá nhân, mà còn cho thấy những điều vượt khỏi ngưỡng cửa riêng tư, đi tìm tòi về những cái chung, những điều mà bao người đã dốc tâm vì nó.

Ngoài ra, nhà 9 còn miêu tả cuộc sống của bạn với những chuyến đi với khoảng cách xa, không còn là đi du lịch thông thường, mà là đi để khám phá, để nhận thức rõ về thế giới, tìm hiều những điều siêu hình, to lớn, cũng như ám chỉ những công cuộc làm ăn lớn, chẳng hạn như ký hợp đồng quốc gia hay xuất nhập khẩu. Ngôi nhà thứ 9 đồng thời cũng phản ánh các vấn đề tôn giáo, tiếng ngưỡng, đặc biệt giúp chúng ta biết chúng ta sẽ nhận được khi thông qua việc học từ cuộc sống.