Thời gian để Sao Mộc đi hết vòng tròn Hoàng đạo là 12 năm…

Từ khóa 
  • may mắn
  • khái quát và trừu tượng
  • khao khát sự thật, chân lý
  • lòng nhân ái
Năng lượng tại các cung:
  • Sao chủ: Nhân Mã
  • Hòa hợp: Cự Giải
  • Khá hòa hợp: Song Tử, Xử Nữ
  • Phát huy yếu: Ma Kết

Ý nghĩa biểu tượng: Chữ cái trong tiếng Hi Lạp cổ đầu tiên của từ Zeus

Đại diện cho: Gan, hông, đùi

Sao Mộc chính là thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp. Đây là hành tinh lớn nhất trong hệ Mặt trời, sao Mộc thể hiện khả năng phát triển và mở rộng. Sao Mộc xuất hiện ở vị trí nào đó trong bản đồ sao, điều đó có nghĩa là những tính chất hoặc tính cách tương ứng sẽ được nhân lên và phát triển.

Hành tinh này là hiện thân của sức khỏe và năng lực tài chính. Nó cũng thể hiện sự trung thành, niềm tin và sự lạc quan.

Thời gian để Sao Mộc đi hết vòng tròn Hoàng đạo là 12 năm.