Cung Bạch Dương – Aries

Cung Bạch Dương – Aries

Bạch Dương cũng có những tật xấu như là gia trưởng, thích tranh cãi, nóng vội, thiếu kiên nhẫn, vô tâm và có phần ích kỷ… Tên gọi khác: Dương Cưu Biểu tượng: Sừng dê  Đại diện cho: Cái đầu Từ khóa: Tôi là.. (I am..) Là cung bắt đầu của vòng tròn Hoàng Đạo, sự...
Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Bạn có thắc mắc rằng tại sao vòng tròn Hoàng đạo lại bắt đầu từ Bạch Dương? Thứ tự các cung trong vòng tròn Hoàng đạo nói lên điều gì? Thực ra, câu chuyện về vòng tròn Hoàng đạo cũng chính là câu chuyện về cuộc đời một con người. Đặc tính của mỗi cung Hoàng đạo thể...