Cung cự giải – Cancer

Cung cự giải – Cancer

Nhu cầu cơ bản của Cự Giải là cảm giác bình ổn, an toàn… Tên gọi khác: Bắc Giải Biểu tượng: Hai càng cua Đại diện cho: Ngực, hệ tiêu hóa Từ khóa: Tôi cảm thấy.. (I feel..) Là người có trực quan sâu sắc và giàu tình cảm, Cự Giải đôi lúc có thể là cung khó lường...
Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Bạn có thắc mắc rằng tại sao vòng tròn Hoàng đạo lại bắt đầu từ Bạch Dương? Thứ tự các cung trong vòng tròn Hoàng đạo nói lên điều gì? Thực ra, câu chuyện về vòng tròn Hoàng đạo cũng chính là câu chuyện về cuộc đời một con người. Đặc tính của mỗi cung Hoàng đạo thể...