Góc Chiếu Giữa Chiron Với Trục La Hầu – Kế Đô

Góc Chiếu Giữa Chiron Với Trục La Hầu – Kế Đô

Trục La Kế thể hiện con đường nghiệp quả trong bản đồ sao. Phía La Hầu thể hiện mục đích được định sẵn trong kiếp này, và Kế Đô thể hiện những thông tin quan trọng nhất từ kiếp trước có ảnh hưởng đến kiếp này. Tôi đã thấy những gì Martin Schulman viết trong Karmic...
Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Mộc

Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Mộc

Khi Chiron có góc chiếu với sao Mộc, sự hòa hợp với những thực tại đa diện sẽ mạnh mẽ. Bây giờ chúng ta đã có thể nêu tên cách làm chủ chuyển động mở rộng này, thế nên một cấp độ hoàn toàn mới của sự sáng tạo và cách thức biểu hiện sẽ nhanh chóng được làm rõ. Sao Mộc...
Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Hỏa

Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Hỏa

Sao Hỏa trong góc chiếu với Chiron ngụ ý sự tham gia sâu sắc với hình mẫu một chiến binh thần thánh. Sao Hỏa là hoạt động của tính nam, là nguyên tắc khủng khiếp của tính nam trong lá số, và góc chiếu với Chiron tâm linh hóa vấn đề này. Sự chiếu rọi của Chiron vào...
Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Kim

Góc Chiếu Giữa Chiron Với Sao Kim

Những cá nhân có góc chiếu giữa Chiron và sao Kim đang học các bài học của sự lĩnh hội, để làm quen với bản ngã cá nhân, và làm việc với những hệ thống giá trj trên Trái Đất. Sao Kim quản lý sự lĩnh hội, sự cân bằng và những giá trị tốt đẹp trên Trái Đất, cùng góc...