Lilith và Khía Cạnh Nữ Tính

Lilith và Khía Cạnh Nữ Tính

Ta không rõ em nhớ được bao nhiêu về bộ phim ” All about Eve “, hoặc là hội nhóm có cùng cái tên đấy… Bao nhiêu lần chúng ta thề hứa rằng sẽ tìm hiểu tất cả về Eve không còn quan trọng nữa, điều chắc chắn rằng biểu tượng nữ tính đó vẫn sẽ luôn huyền bí chừng nào mà cô...
Lilith Bạch Dương Khi Yêu

Lilith Bạch Dương Khi Yêu

“To sensual vices she was so abandoned, That lustful she made licit in her law, To remove the blame to which she had been led.” Dante Alighieri “Inferno” Tạm dịch: Nàng bị bắt vứt bỏ những thói hư tật xấu dâm dục, Nàng hợp pháp hóa thói dâm dật theo luật lệ của nàng,...