Mặt trời cung Ma Kết (Ngày 22/12 – 19/11)

Mặt trời cung Ma Kết (Ngày 22/12 – 19/11)

Cung Ma Kết (Capricon) (Từ Ngày 22 Tháng 12 – 19 Tháng 1) Thuộc tính: Âm Nguyên tố: Đất Nhóm: Tiên phong Từ khóa: kín đáo, thận trọng, kiên nhẫn, thường dùng trí hơn dùng sức mạnh, tìm kiếm sự an toàn, ham học hỏi, kỷ luật, quyết tâm và nhanh nhẹn trong việc nắm bắt...
Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Bạn có thắc mắc rằng tại sao vòng tròn Hoàng đạo lại bắt đầu từ Bạch Dương? Thứ tự các cung trong vòng tròn Hoàng đạo nói lên điều gì? Thực ra, câu chuyện về vòng tròn Hoàng đạo cũng chính là câu chuyện về cuộc đời một con người. Đặc tính của mỗi cung Hoàng đạo thể...