Mặt trời – Cung Thiên Bình (Ngày 23/9 – 22/10)

Mặt trời – Cung Thiên Bình (Ngày 23/9 – 22/10)

Cung Thiên Bình (Libra) (Từ Ngày 23 Tháng 9 – 22 Tháng 10) Thuộc tính: Dương Nguyên tố: Khí Nhóm: Tiên phong Từ khóa: linh hoạt, có óc thẩm mỹ, thoải mái, thích sự hòa bình, quý trọng vẻ đẹp và sự hài hòa, khôn khéo, tinh tế và dễ gần. Hành tinh chi phối: Sao Kim – Nữ...