Cung sư tử – Leo

Cung sư tử – Leo

Ấn tượng mạnh mẽ, sự sáng tạo và cởi mở là những dấu hiệu và cũng là từ khóa tuyệt vời để miêu tả về Sư Tử… Tên gọi khác: Hải Sư Biểu tượng: Đầu và đuôi Sư tử  Đại diện cho: Trái tim, xương sống Từ khóa: Tôi sẵn lòng.. (I will..)  Khi một Sư Tử dũng mãnh bước...
Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Bạn có thắc mắc rằng tại sao vòng tròn Hoàng đạo lại bắt đầu từ Bạch Dương? Thứ tự các cung trong vòng tròn Hoàng đạo nói lên điều gì? Thực ra, câu chuyện về vòng tròn Hoàng đạo cũng chính là câu chuyện về cuộc đời một con người. Đặc tính của mỗi cung Hoàng đạo thể...