Mặt trời cung Xử Nữ (Ngày 23/8 – 22/9)

Mặt trời cung Xử Nữ (Ngày 23/8 – 22/9)

Cung Xử Nữ (Virgo) (Từ Ngày 23 Tháng 8 – 22 Tháng 9) Thuộc tính: Âm Nguyên tố: Đất Nhóm: Kiên định Từ khóa: Kín đáo, khiêm tốn, thực tế, biết suy xét, siêng năng, cần cù và ham tìm hiểu. Hành tinh chi phối: Sao Thủy – Khả năng giao tiếp và kinh doanh. Trong chiêm tinh...
Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Bạn có thắc mắc rằng tại sao vòng tròn Hoàng đạo lại bắt đầu từ Bạch Dương? Thứ tự các cung trong vòng tròn Hoàng đạo nói lên điều gì? Thực ra, câu chuyện về vòng tròn Hoàng đạo cũng chính là câu chuyện về cuộc đời một con người. Đặc tính của mỗi cung Hoàng đạo thể...