Chiêm Tinh Số

Webinar 003: Khai phá năng lực vượt qua nghịch cảnh từ bản đồ sao cá nhân

Webinar 003: Khai phá năng lực vượt qua nghịch...

Mùa đông đang đến. Nó không chỉ là gió lạnh đầu mùa gây ra ức chế cho những người độc…
Webinar 001: Sau này em có giàu không? - Một góc nhìn từ chiêm tinh học.

Webinar 001: Sau này em có giàu không? -...

Sau này em có giàu không? Theo thống kê của chúng tôi, đây là câu hỏi được hỏi nhiều thứ…
CÁC DẠNG BẢN ĐỒ SAO (CHART PATTERNS) TRONG CHIÊM TINH

CÁC DẠNG BẢN ĐỒ SAO (CHART PATTERNS) TRONG CHIÊM TINH

Dù không phải tất cả các nhà chiêm tinh học đều thống nhất về tên gọi, nhưng các dạng bản…
SỬ DỤNG BẢN ĐỒ SAO TRONG TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHIỆP

SỬ DỤNG BẢN ĐỒ SAO TRONG TÌNH YÊU VÀ...

Bản đồ sao chiêm tinh có thể được hình dung như một cuốn sách về tính cách, cuộc đời của…
ỨNG DỤNG CỦA CHIÊM TINH HỌC TRONG CUỘC SỐNG

ỨNG DỤNG CỦA CHIÊM TINH HỌC TRONG CUỘC SỐNG

Bản đồ sao chiêm tinh là công cụ giúp giải đáp những câu hỏi về bản thân, giúp mọi người…
TÌM HIỂU VỀ BẢN ĐỒ SAO TRONG CHIÊM TINH

TÌM HIỂU VỀ BẢN ĐỒ SAO TRONG CHIÊM TINH

Bản đồ sao (Natal chart) trong Chiêm tinh học là một bản đồ hình tròn với các hình minh họa…
TÌM HIỂU VỀ CUNG MỌC TRONG CHIÊM TINH HỌC

TÌM HIỂU VỀ CUNG MỌC TRONG CHIÊM TINH HỌC

Theo Chiêm tinh học, cung Mọc hay còn gọi là The Ascendant hoặc Rising Sign. Cung Mọc là hình ảnh…
CUNG MẶT TRĂNG (MOON SIGN) TRONG CHIÊM TINH HỌC

CUNG MẶT TRĂNG (MOON SIGN) TRONG CHIÊM TINH HỌC

Cung Mặt Trăng, hay được gọi là Moon Sign, giúp nhận biết cảm xúc bên trong của một người đồng…
TÌM HIỂU VỀ THIÊN ĐẾ (I.C) TRONG CHIÊM TINH

TÌM HIỂU VỀ THIÊN ĐẾ (I.C) TRONG CHIÊM TINH

Thiên Đế là điểm thấp nhất trong bản đồ sao của bạn, nó tập trung vào cuộc sống riêng tư,…
CÁC TÍNH CHẤT TRONG CHIÊM TINH HỌC 

CÁC TÍNH CHẤT TRONG CHIÊM TINH HỌC 

Có 3 nhóm tính chất: Tiên Phong (Cardinal), Kiên định (Fixed) và Linh Hoạt (Mutable). Mỗi thuộc tính mô tả…