Các Nguyên Mẫu

Archetypes – Nguyên Mẫu

Vô thức tập hợp (The Collective Unconscious)

Sigmund Freud thường được coi là người đã khám phá ra vô thức như một phần của tâm trí, nơi chứa đựng những trải nghiệm buồn hoặc đau đớn bị chặn bởi ý thức. Nhưng Jung còn tiến một bước xa hơn. Ông cho rằng không chỉ tồn tại vùng vô thức cá nhân mà còn có vô thức tập hợp, nơi chất chứa sự kế thừa tâm lý diện rộng của công cuộc tiến hóa của nhân loại. Theo Jung, sự kế thừa này được tái sinh trong cấu trúc của mỗi cá nhân.

Những giấc mơ có thể coi là cánh cổng dẫn tới cả vùng vô thức cá nhân và tập hợp. Những nhân vật trong mơ như một công tố viên bí hiểm hay đứa trẻ ngây thơ đều là biểu tượng đại diện cho sự kết nối với những khía cạnh mà ta không hề ý thức được. Chúng có thể đánh thức các mối liên kết bên trong mà chúng ta không thể dùng trí tuệ thuần túy để cảm nhận.

Jung khám phá ra rằng có rất nhiều biểu tượng thuộc về bản chất vũ trụ. Chúng có thể được tìm thấy trong vô vàn câu chuyện thần thoại và cổ tích của nhân loại. Chúng tiết lộ tri thức hoặc sự hiểu biết phổ biến với toàn thể nhân loại. Vì thế Jung gọi những biểu tượng này là những hình ảnh nguyên sơ (primordial images) hay nguyên mẫu (archetypes). Bản thân những nguyên mẫu này khó có thể miêu tả chính xác. Liz Greene coi các nguyên mẫu như các kiểu năng lượng mà chính chúng thể hiện trong tổng thể môi trường sống của chúng ta. Mặc dù bản thân không mang một hình dáng cụ thể nhưng chúng biểu lộ ý nghĩa của mình thông qua các dạng biểu tượng trên toàn thế giới.

Hiểu theo nghĩa này, hệ mặt trời dường như tượng trưng cho một dạng năng lượng sống, biểu hiện trong mọi phút giây của bất kỳ hình thái nào của sự sống chứa đựng trong nó. Lá số tử vi cá nhân chính là hình tượng mẫu cho các dạng năng lượng. Ta có thể thấy những hạt giống nhân cách tiềm tàng ẩn trong những biểu tượng này. Jung miêu tả các hành tinh như “những vị thần”những dấu hiệu hoặc năng lượng của vô thức. Tuy nhiên, tác động của “những vị thần” đối với mỗi cá nhân lại khác nhau.

Theo cách nhìn của chiêm tinh học, biểu tượng mặt trời tượng trưng cho bản chất cốt lõi, cái trung tâm, hình tượng của kẻ nắm quyền cũng như nguồn sinh lực tươi mới trong mỗi cá nhân. Những sự diễn dịch kiểu này có thể rút ra chỉ từ một biểu tượng mà không hề mang tính tùy tiện. Liz Greene cho rằng biểu tượng chính là dạng thức biểu hiện căn bản của vô thức. Trong cuốn Relating (Mối liên kết) bà đã viết:

Mỗi biểu tượng ám chỉ hoặc gợi ra một khía cạnh trong cuộc sống, điều mà không bao giờ có thể đoán hết hoặc vượt trên hết mọi nỗ lực của tri thức để kìm hãm hoặc ngăn cản nó.

Một nguyên mẫu trung tâm trong chiêm tinh học chính là vòng tròn tử vi. Với mọi nền văn hóa, hình tròn được coi là biểu tượng của sự trọn vẹn. Cũng với lối suy nghĩ đó, lá số tử vi đại diện cho sự trọn vẹn, nguyên chất của một cá nhân và nguyên mẫu của “cái tôi”.