Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Câu chuyện về vòng tròn Hoàng Đạo

Bạn có thắc mắc rằng tại sao vòng tròn Hoàng đạo lại bắt đầu từ Bạch Dương? Thứ tự các cung trong vòng tròn Hoàng đạo nói lên điều gì? Thực ra, câu chuyện về vòng tròn Hoàng đạo cũng chính là câu chuyện về cuộc đời một con người. Đặc tính của mỗi cung Hoàng đạo thể...
Chiêm tinh – Định nghĩa chiêm tinh học là gì?

Chiêm tinh – Định nghĩa chiêm tinh học là gì?

Từ Chiêm tinh trong tiếng Anh – Astrology có nguyên gốc từ tiếng Latin và được ghép lại bởi hai từ astron (chòm sao, thiên thể…) và logy (nghiên cứu). Bản chất của Chiêm tinh là một ngành học nghiên cứu mối tương quan giữa hoạt động của các thiên thể đối với...
Ophiuchus (Xà Phu) – cung Hoàng đạo thứ 13?

Ophiuchus (Xà Phu) – cung Hoàng đạo thứ 13?

Gần đây, chúng ta đã được nghe tới cung Hoàng đạo thứ 13 – Ophiuchus. Điều này khiến nhiều người quan tâm và nghi ngờ về sự chính xác của hệ thống 12 cung Hoàng đạo “cũ”. Tuyên bố gây tranh cãi này bắt nguồn từ giáo sư Parke Kunkle – trường Cao đẳng Kĩ...
Hiện tượng Retrograde và những ảnh hưởng của nó

Hiện tượng Retrograde và những ảnh hưởng của nó

Retrograde là gì? Các hành tinh quay quanh Mặt trời với các quỹ đạo và chu kỳ khác nhau. Nhưng Chiêm tinh học lại lấy Trái Đất làm trung tâm, vì vậy để thể hiện vị trí các hành tinh, người nghiên cứu Chiêm tinh phải đổi trục tọa độ từ Mặt trời về Trái đất. Khi đó, xảy...