Nhà 1

Nhà 1

Ngôi nhà thứ nhất, hay gọi theo cách đặc biệt là cung Mọc của bạn, phản ánh những nét tính cách về chính bạn – và là ngôi nhà của “Cái Tôi” trong bạn. Chủ nhà: Sao chủ: Từ khóa: Bạch Dương Sao Hỏa Bản thân – Cá tính   Đỉnh của Nhà 1 được...