Mặt Trời – Cung Bảo Bình (Ngày 20/1 – 18/2)

Mặt Trời – Cung Bảo Bình (Ngày 20/1 – 18/2)

Cung Bảo Bình (Aquarius) (Từ Ngày 20 Tháng 1 – 18 Tháng  2) Thuộc tính: Dương Nguyên tố: Khí Nhóm: Kiên định Từ khóa: quyết đoán, độc lập, tiến bộ, có tài phân tích, phát minh, sáng chế, có quan điểm cứng rắn và lòng căm thù cao độ. Hành tinh chi phối: Sao Thiên...
Cung Địa Bàn 5: Con Đường Đúng Đắn Để Bộc Lộ Bản Thân

Cung Địa Bàn 5: Con Đường Đúng Đắn Để Bộc Lộ Bản Thân

Khi một chiêm tinh gia theo cách thông thường của mình xem biểu đồ sinh cho khách hàng, chiêm tinh gia đó nói hay viết rằng: “Bởi mặt trời hay mặt trăng của bạn nằm ở dấu hiệu này, hay ở cung địa bàn kia, bởi vì bạn có góc chiếu giữa các hành tinh này, bạn là kiểu...
Cung Địa Bàn 3: Làm Chủ Những Quan Hệ Thường Ngày

Cung Địa Bàn 3: Làm Chủ Những Quan Hệ Thường Ngày

Theo nghĩa giao tiếp, cuộc sống là một chuỗi các cuộc gặp gỡ. Khi bạn hét lên với một giọng điều đầy khó chịu và giận dữ “Mẹ kiếp”, bạn thường cho rằng bạn đang chống lại hay ở phái đối lập với nhiều sự kiện hay những con người đã từng làm tổn thương, làm nhụt chí,...
Cung Địa Bàn 2: Làm Thế Nào Để Sử Dụng Những Thứ Bạn Sở Hữu?

Cung Địa Bàn 2: Làm Thế Nào Để Sử Dụng Những Thứ Bạn Sở Hữu?

Ngày nay, khi một người nói về quyền sở hữu, hầu hết ngay lập tức nghĩ đến: tiền trong ngân hàng, nhà cửa và đồ đạc họ có, lượng quần áo, nhãn hiệu ô tô của họ và mọi thứ vật chất hữu hình khác. Chúng là sở hữu vật chất, nhưng chúng không phải là một dạng sở hữu duy...