Từ Chiêm tinh trong tiếng Anh – Astrology có nguyên gốc từ tiếng Latin và được ghép lại bởi hai từ astron (chòm sao, thiên thể…) và logy (nghiên cứu).

Bản chất của Chiêm tinh là một ngành học nghiên cứu mối tương quan giữa hoạt động của các thiên thể đối với Trái Đất, và coi chúng như những dấu hiệu – hoặc có thể là nguyên nhân quyết định – của số phận, tính cách, mối quan hệ con người, các hiện tượng thiên nhiên…

Những mối tương quan này không thể giải thích đơn thuần bằng những khái niệm hoặc lý thuyết vật lý quen thuộc như lực hấp dẫn, lực từ tính…

Hoạt động của các thiên thể bao gồm tất cả những sự việc diễn ra trên bầu trời, ví dụ như hiện tượng Mặt trời mọc hoặc hiện tượng hai hành tinh xuất hiện tại cùng một vị trí trên bầu trời. Thiên thể ở đây bao gồm tất cả các vật thể trong dải Ngân Hà như Mặt Trời, Mặt Trăng, các hành tinh, các tiểu hành tinh, sao chổi, hố đen…

Vậy hiện tượng vị trí của Mặt trăng ảnh hưởng đến thủy triều có phải là một ví dụ của chiêm tinh không? Không, bởi vì hiện tượng này có thể giải thích được bằng lý thuyết trọng lực và lực hấp dẫn. Còn với chiêm tinh, các hiện tượng và quy tắc được các nhà chiêm tinh sử dụng đều không thể giải thích được bằng các lý thuyết và khái niệm khoa học.

Nhiều người nhầm lẫn chiêm tinh học với thiên văn học. Thiên văn là ngành khoa học nghiên cứu các hiện tượng vật lý của các thiên thể. Dưới góc nhìn của thiên văn, các vật thể trên bầu trời sẽ được nghiên cứu thành phần cấu tạo, vị trí trong dải ngân hà, lịch sử hình thành, v.v… Và Thiên văn là một ngành khoa học, điều đó hoàn toàn không cần phải bàn cãi.

Chiêm tinh tiến thêm một bước sâu hơn so với Thiên văn vì Chiêm tinh nghiên cứu mối tương quan giữa các hiện tượng trên bầu trời với các sự kiện diễn ra trên Trái Đất, và về bản chất vấn đề này hoàn toàn không thể giải thích được một cách dễ dàng. Do vậy, Chiêm tinh luôn là chủ đề gây tranh cãi, cho dù nó đã có lịch sử hàng nghìn năm và được sử dụng rộng rãi ở hầu khắp các nền văn minh.