Trục La Kế thể hiện con đường nghiệp quả trong bản đồ sao. Phía La Hầu thể hiện mục đích được định sẵn trong kiếp này, và Kế Đô thể hiện những thông tin quan trọng nhất từ kiếp trước có ảnh hưởng đến kiếp này. Tôi đã thấy những gì Martin Schulman viết trong Karmic Astrology: The Moon’s Nodes and Reincarnation là nguồn thông tin chuẩn nhất hiện nay về trục La Kế, nhưng nó vẫn chưa chứa nhiều thông tin về Chiron. Trục La Kế là một trong những phần quan trọng nhất trong việc nghiên cứu chiêm tinh học. Tôi thường bắt đầu nghiên cứu bản đồ sao bằng việc xem trục La Kế trước. Bởi vì Schulman và nhiều người khác vẫn chưa viết những luận giải về Chiron, nên chúng ta đang thiếu đi nhiều phần thiết yếu trong việc luận giải chiêm tinh học. Chúng ta đang bị bỏ lỡ mất những ý nghĩa của Chiron ở La Hầu và Kế Đô, những ảnh hưởng của La Hầu hoặc Kế Đô lên cung sáu, và góc hợp của Chiron với trục La Kế. Theo khung ở Chương Chín, góc hợp giữa Chiron và trụ La Kế cũng được đề cập trong này, và những góc hợp khác với trục La Kế và với những phần hỗn hợp khác của việc luận giải bản đồ sao sẽ làm theo Chương Mười Một.

Chiron trùng tụ La Hầu có nghĩa là chủ thể sẽ sống một cuộc đời với vai trò là một nhà trị liệu, một người thủ lĩnh hoặc một nhà giáo tinh thần. Người này sẽ hoàn toàn thất vọng cho đến khi họ tìm thấy con đường mình muốn đi. Góc hợp này luôn thể hiện rằng cuộc sống chính là thứ quan trọng nhất trong vòng tròn nghiệp quả. Rõ ràng: tọa độ mà chủ thể không  thể tiếp tục sống một cuộc sống như một người dẫn dắt tinh thần nữa sẽ cân bằng với mức độ thất vọng của họ. Do đó, các nhà chiêm tinh học sẽ xác định ý nghĩa của sự sống như một người dẫn dắt bằng các cung hoàng đạo và vị trí các cung địa bàn của Chiron và đưa ra các thông tin cho chủ thể.

Nhà chiêm tinh học ở bản đồ sao 28 có Chiron trùng tụ La Hầu ở cung mười hai đối đỉnh với Mặt Trời ở Kế Đô cung sáu, cho chúng ta thấy rằng cô ta là một người giáo viên trong tiền kiếp và rằng cô trở lại để mang đến những kiến thức huyền học quan trọng trong kiếp này. Ảnh hưởng của nó là ảnh hưởng kép bởi vì trục của nó là trục cung lặn/ cung mọc. Bản đồ sao 33, cầu nối giữa các biểu tượng Atlantic, có Chiron ở La Hầu cung mười đối đỉnh với Part of Fortune ở Kế Đô cung bốn. Trục La Kế vuông góc với Sao Thiên Vương đối đỉnh Sao Hỏa. Kế Đô cho thấy rằng hệ thống biểu tượng Atlantic từng là niềm vui cũng như số mệnh của cô ấy, và La Hầu thể hiện rằng cô ta sẽ tái tạo lại hệ thống này trong sự nghiệp kiếp này của cô. Bản đồ sao 05 là của một vị quân sư có Chiron ở La Hầu cung năm Song Ngư và gần với Sao Kim. Kế Đô Xử Nữ cho thấy rằng anh ta đã từng là một nhà trị liệu trong kiếp trước và rằng anh ta trở lại để phát triển những phương thức sáng tạo cho việc dẫn dắt. Bản đồ sao 26 của một nhà thương thuyết Thời Đại Mới, có Kế Đô Bảo Bình cung chín, thể hiện rằng người này từng là một giáo viên trong lĩnh vực liên quan ở kiếp trước và rằng cô ta quay lại để để giúp truyền tải những bài học lớn theo cách đáng chú ý nhất (La Hầu Sư Tử). Bản đồ sao 49 của một nhà chiêm tinh học có Chiron trùng tụ với La Hầu cung năm, thể hiện rằng cô ta cần làm những việc có thể hướng dẫn khách hàng. Với Sao Hỏa Bò Cạp trùng tụ Kế Đô cung mười một, cô ta đã phải đốt cháy năng lượng thao túng, tiêu cực của nam tính trước khi có thể trở thành người dẫn dắt người khác. Khi Schulman chỉ ra rằng, một hành tinh trong mỗi Điểm của trục La Kế đều thể hiện vấn đề nghiệp quả trong kiếp này mà ta cần phải giải quyết nó. Nhà chiêm tinh học ở bản đồ sao 28 không thể trở thành một người giáo viên cho dến khi cô ta khám phá được tri thức tiền kiếp của mình thuộc về cung sáu Mặt Trời/ Kế Đô, và chủ thể của bản đồ sao 49 cũng không thể thể hiện tri thức để dẫn dắt cho đến khi cô ta buông bỏ được Sao Hỏa tiê cực. Bemice Prill Grebner đã từng đưa ra lời khuyên rằng những người có hành thuộc trục La Kế cần phải dần học cách thoát khỏi nó hoặc đảo ngược nó. Tôi đồng ý với ý kiến của bà ấy.

Bản đồ sao 50 là bản đồ sao dành cho chuỗi phản ứng hạt nhân đầu tiên. Tôi đề cập đến nó ở đây bởi vì Chiron trùng tụ với La Hầu của sự phân tách nguyên tử mà tôi tin rằng đây là sự kiện lớn nhất của thời hiện đại. Bởi vì Chiron đã giải thoát Prometheus khỏi Thế Giới Ngầm vậy nên loài người phải chìm trong biển lửa, nó thể hiện sâu sắc rằng Chiron trùng tụ La Hầu ở chính thời điểm xảy ra chuỗi phản ứng hạt nhân đó. Bởi vì Chiron trùng tụ La Hầu Sư Tử ở cung bốn, cho nên nhận thức sâu sắc nhất, tiềm tàng nhất và ý niệm tồn tại của chúng ta đều bị dao động.

Chiron trùng tụ Kế Đô chỉ ra rằng chủ thể sống ở thời điểm này với những kí ức sâu sắc về những trải nghiệm đã có với Chiron. Người này có thể có hoặc có thể không có ý định sử dụng loại kinh nghiệm này trong kiếp này, và La Hầu cần được xem xét thật kĩ lưỡng. Bởi vì trục này là Chiron/ Sao Hải Vương, nền này người có thể đã sống một cuộc sống của một nhà trị liệu tài giỏi, và họ có thể đã định sống một cuộc sống ẩn dật vào thời này. Điều cần phải cân nhắc là người này có thể đã trở thành một nhà trị liệu bởi người đó biết cách làm nó một cách dễ nhất, nhưng La Hầu có thể chỉ ra rằng họ đáng ra nên làm một việc khác. Hoặc, La Hầu có thể ám chỉ cách thức để hiểu được tất cả những kiến thức trị liệu và cách kết nối chúng vào hoạt động của La Hầu. Bản đồ sao 20 của một giáo viên yoga có Chiron ở Kế Đô cung sáu. Vị trí của cung sáu đã gấp đôi các xu hướng khiến anh ta tiếp tục trị liệu. Nhưng La Hầu cung mười hai Kim Ngưu lại cho thấy rằng anh ta nên tự dạy mình lĩnh vực huyền học, đặc biệt là từ khi các điểm trục đều năm ở Kim Ngưu, cho thấy một trí tuệ ưu việt. Anh ta có nền tảng tuyệt vời trong tiếng Hebrew từ khi còn nhỏ bởi một người Do Thái thường đưa anh ta đến đền thờ, nên có lẽ anh ta nên đào sâu thêm vào phần này. Khi Schulman đưa ra chứng minh của mình, nchúng phải rời khỏi Kế Đô và kích hoạt La Hầu để phát triển. Khi có hành tinh nằm ở Kế Đô mà không phải ở La Hầu, cũng giống như cô giáo yoga kia, chúng ta cần phải quan tâm hơn để tìm cách khiến La Hầu hoạt động.

Chiron trùng tụ Kế Đô thường có nghĩa là người này sẽ dễ dàng xâm nhập vào kí ức tiền kiếp. Nếu người này bị mắc kẹt lại với Kế Đô, thì nên đi theo những nội dung tiền kiếp. Nhưng nên cẩn trọng bởi vì người có thể có xu hướng mạnh mẽ bị thu hút bởi tiền kiếp. Mục tiêu là để thoát khỏi Kế Đô để kích hoạt La Hầu. Khi người này thực sự sống với La Hầu, thì thời gian sẽ mang trở lại những kí ức tiền kiếp về việc đã từng là một giáo viên hay một nhà trị liệu ở Kế Đô và sử dụng những thông tin đó để bộc lộ thêm nữa những tài năng của La Hầu.

Có nhiều góc hợp khác với La Hầu và Kế Đô, nhưng góc hợp cuối là Chiron vuông góc trục La Kế, như Schulman từng nói. Bất cứ khi nào một hành tinh vuông góc với trục La Kế, nó sẽ có chức năng là đánh lạc hướng chủ thể khỏi việc phát triển cuộc sống theo trục La Kế. Vậy nên, khi Chiron vuông góc trục La Kế, năng lượng thay đổi và chức năng của nhận thức bậc cao giống như hành vi cản trở sự phát triển của trục La kế. Vậy nên, chủ thể sẽ gặp khó khăn để kích hoạt La Hầu và buông bỏ Kế Đô trong khi vẫn đang kết nối với tri thức từ Kế Đô để nuôi dưỡng La Hầu. Tuy nhiên, điều này thậm chí sẽ còn phức tạp hơn thế. Về mặt lý tưởng mà nói, chúng ta sẽ kích hoạt La Hầu và sống với nó, rồi chúng ta sẽ đưa những kí ức tiền kiếp  để phát triển Kế Đô, và cuối cùng trục La Kế sẽ phát triển thành một cầu nối cho năng lượng kundalini qua bản đồ sao với sự chỉ dẫn của La Hầu. Khi Chiron vuông góc với trục La Kế, nó có xu hướng khiến tất cả các phần của trục La Kế hoạt động, kết quả là các cực sẽ bị kích hoạt ở cường độ cao trong một thời gian ngắn. Nhiều khách hàng của tôi có vị trí này đã từng gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống cho đến khi góc đối đỉnh Sao Thiên Vương xuất hiện, nhưng họ cũng có những tài năng đặc biệt và có thể sử dụng tri thức tiền kiếp cho kiếp này.