Chiron – Người Chữa Lành Vết Thương

Chiron – Người Chữa Lành Vết Thương

Khám phá Chiron 10h sáng ngày 1/11/1977 là mốc thời gian đặc biệt đánh dấu sự phát hiện tiểu hành tinh Chiron của Charles T. Kowai ở Pasadena (California). Chiron trong thần thoại được khắc họa như một bậc thầy thông thái, một chiêm tinh gia vĩ đại. Bên cạnh đó, nó...
Sao Thổ Trong Tâm Lý Học

Sao Thổ Trong Tâm Lý Học

Trên bình diện con người, ý thức của sao Thổ về pháp luật được thể hiện thông qua sự tự vệ của lương tâm trong một giới hạn nào đó (hoặc có thể nói đó chính là những phẩm chất đạo đức của chúng ta). Lương tâm ở đây chính là người bảo hộ cho tinh thần, là người thiết...
Học Thuyết Của Jung

Học Thuyết Của Jung

Chiêm Tinh và Tâm Lý Học Trải qua hơn 3000 năm tồn tại, chiêm tinh học có thể tự coi mình có chút dây mơ rễ má với tâm lý học. Cả hai môn học đều gắn mình với tâm thức nhưng sẽ có sự khác nhau giữa những trường phái của chiêm tinh học so với tâm lý học. Một bên ưu...
Tính Đồng Hiện – Trên Sao, Dưới Vậy

Tính Đồng Hiện – Trên Sao, Dưới Vậy

Trên như nào, dưới như vậy – Đồng Hiện (Synchronicity) Năm 1952, Jung xuất bản cuốn sách Synchronicity: an Acausal Connecting Principle ( Đồng Hiện: Nguyên tắc kết nối phi nhân quả). Khái niệm Đồng Hiện vượt lên hoàn toàn những thuyết nhân quả trên thế giới, hiện vẫn...
Các Nguyên Mẫu

Các Nguyên Mẫu

Các Nguyên Mẫu Archetypes – Nguyên Mẫu Vô thức tập hợp (The Collective Unconscious) Sigmund Freud thường được coi là người đã khám phá ra vô thức như một phần của tâm trí, nơi chứa đựng những trải nghiệm buồn hoặc đau đớn bị chặn bởi ý thức. Nhưng Jung còn tiến một...