Mặt Trăng Và Thói Quen

Mặt Trăng Và Thói Quen

Với tư cách là chủ tinh tự nhiên của cung 4, moon còn đại diện cho thói quen, đại diện cho những việc bạn làm bao nhiêu cũng không thấy mệt do đó nó hình thành nên phản xạ của con người. Nó là biểu tượng cho những kết nối quen thuộc nhất như hình ảnh mẫu tính trong...
Mặt Trăng trong các cung Hoàng đạo

Mặt Trăng trong các cung Hoàng đạo

Mặt Trăng tại Bạch Dương Dũng cảm và can đảm, bạn thực sự là một chiến binh khi tinh thần bạn lên cao. Mức năng lượng và động lực mà bạn đem đến đôi khi khiến người khác thấy ngạc nhiên. Bạn có những phản ứng nhanh nhạy đối với một tác nhân kích thích cụ thể nào đó và...