Việc hiểu được nguồn gốc cái tên được đặt cho mỗi chòm sao cũng sẽ giúp bạn nhận ra được nhiều đặc điểm chức năng thú vị từ chòm sao ấy. Hãy bấm vào mỗi bài viết để tìm hiểu về thần thoại của mỗi chòm sao nhé!

     
Bạch Dương Kim Ngưu Song Tử
     
Cự Giải Sư Tử Xử Nữ
     
Thiên Bình Bò Cạp Nhân Mã
     
Ma Kết Bảo Bình Song Ngư