Blog chiêm tinh

SỬ DỤNG BẢN ĐỒ SAO TRONG TÌNH YÊU VÀ SỰ NGHIỆP

SỬ DỤNG BẢN ĐỒ SAO TRONG TÌNH YÊU VÀ...

Bản đồ sao chiêm tinh có thể được hình dung như một cuốn sách về tính cách, cuộc đời của…
TÌM HIỂU VỀ THIÊN ĐẾ (I.C) TRONG CHIÊM TINH

TÌM HIỂU VỀ THIÊN ĐẾ (I.C) TRONG CHIÊM TINH

Thiên Đế là điểm thấp nhất trong bản đồ sao của bạn, nó tập trung vào cuộc sống riêng tư,…
CÁC TÍNH CHẤT TRONG CHIÊM TINH HỌC 

CÁC TÍNH CHẤT TRONG CHIÊM TINH HỌC 

Có 3 nhóm tính chất: Tiên Phong (Cardinal), Kiên định (Fixed) và Linh Hoạt (Mutable). Mỗi thuộc tính mô tả…
4 NGUYÊN TỐ TRONG CHIÊM TINH HỌC 

4 NGUYÊN TỐ TRONG CHIÊM TINH HỌC 

Chiêm tinh học phương Tây nhìn nhận thế giới được cấu thành từ 4 thành phần cơ bản: Lửa, Đất,…