Các hành tinh

Ý NGHĨA CỦA SAO THỦY (MERCURY) TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA CỦA SAO THỦY (MERCURY) TRONG CHIÊM TINH...

Trong Chiêm tinh học, sao Thủy được xem như cách suy nghĩ và giao tiếp của chúng ta. Sao Thủy…
Ý NGHĨA CỦA SAO THIÊN VƯƠNG (URANUS) TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA CỦA SAO THIÊN VƯƠNG (URANUS) TRONG CHIÊM...

Sao Thiên Vương tạo ra sự hỗn loạn và mang đến sự thay đổi đột ngột và bất ngờ. Nó…
Ý NGHĨA CỦA SAO MỘC (JUPITER) TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA CỦA SAO MỘC (JUPITER) TRONG CHIÊM TINH...

Sao Mộc được mệnh danh là hành tinh của sự thịnh vượng, sự dồi dào và tri thức. Đây là…
Ý NGHĨA CỦA SAO KIM (VENUS) TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA CỦA SAO KIM (VENUS) TRONG CHIÊM TINH...

Sao Kim là hành tinh của vạn vật hoa mỹ, gợi cảm và ngọt ngào đến nao lòng. Các lĩnh…
Ý NGHĨA CỦA SAO HỎA (MARS) TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA CỦA SAO HỎA (MARS) TRONG CHIÊM TINH...

Trong chiêm tinh học, Sao Hỏa được gọi là “hành tinh đỏ” và gắn liền với năng lượng, sự quyết…
Ý NGHĨA CỦA SAO THỔ (SATURN)  TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA CỦA SAO THỔ (SATURN)  TRONG CHIÊM TINH...

Trong chiêm tinh học, Sao Thổ gắn liền với sự hạn chế và giới hạn. Sao Thổ được mệnh danh…
Ý NGHĨA CỦA SAO HẢI VƯƠNG (NEPTUNE) TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA CỦA SAO HẢI VƯƠNG (NEPTUNE) TRONG CHIÊM...

Sao Hải Vương mơ mộng, huyền bí và thanh tao nhất trong các hành tinh. Những giấc mơ, ảo ảnh,…
Ý NGHĨA CỦA SAO DIÊM VƯƠNG (PLUTO) TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA CỦA SAO DIÊM VƯƠNG (PLUTO) TRONG CHIÊM...

Sao Diêm Vương đại diện cho sức mạnh của tiềm thức, cai trị tất cả những gì "bên dưới bề…
Ý NGHĨA CỦA MẶT TRĂNG (THE MOON)  TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA CỦA MẶT TRĂNG (THE MOON)  TRONG CHIÊM...

Trong khi Mặt trời là linh hồn của chúng ta, Mặt trăng là tâm trí - nó là nhận thức…
Ý NGHĨA CỦA MẶT TRỜI (THE SUN) TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA CỦA MẶT TRỜI (THE SUN) TRONG CHIÊM...

Mặt Trời đại diện cho linh hồn và bản ngã. Nó là thuần khiết và mang năng lượng tích cực.…