Chính sách bảo mật

Chiêm Tinh Số cam kết nỗ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của Người.

Chính sách bảo mật mô tả cách thức, quy trình Chiêm Tinh Số thu thập, xử lý, quản lý và bảo vệ các thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Chiêm Tinh Số khi sử dụng sản phẩm, dịch v. Người dùng Chiêm Tinh Số đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Chiêm Tinh Số có nghĩa là Người dùng Chiêm Tinh Số hoàn toàn đồng ý với các nội dung trong Chính sách bảo mật này. Chiêm Tinh Số có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên hệ thống, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải. Người dùng Chiêm Tinh Số tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ có nghĩa là Người dùng chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Chính sách bảo mật mới nhất được cập nhật.

1. Thông tin cá nhân và dữ liệu nào của Người dùng được Chiêm Tinh Số thu thập, xử lý, quản lý và bảo vệ

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích có trên sản phẩm, dịch vụ Chiêm Tinh Số cung cấp, Người dùng Chiêm Tinh Số cần phải đăng ký dùng và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Các thông tin Chiêm Tinh Số cần Người dùng Chiêm Tinh Số cung cấp và/hoặc các thông tin Chiêm Tinh Số tự động lưu trữ là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng Chiêm Tinh Số:

 • Họ tên, tuổi, nơi sinh
 • Email, số điện thoại di động
 • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng Chiêm Tinh Số xem, thời gian Người dùng Chiêm Tinh Số viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Dữ liệu của Người dùng được Chiêm Tinh Số bảo vệ trong Chính sách bảo mật này là tất cả các dữ liệu trên phần mềm Chiêm Tinh Số được khởi tạo và/hoặc có được trong suốt thời gian Người dùng Chiêm Tinh Số sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Chiêm Tinh Số, tuy nhiên khi Người dùng Chiêm Tinh Số sử dụng các tiện ích của một bên thứ ba cung cấp trên phần mềm Chiêm Tinh Số thì dữ liệu được khởi tạo hoặc có được liên quan đến các tiện ích này sẽ do các đơn vị chủ quản của các tiện ích này đồng thời cùng với Chiêm Tinh Số thu thập, quản lý và bảo vệ theo chính sách của từng bên thứ ba.

Toàn bộ thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Chiêm Tinh Số sẽ được lưu giữ trên hệ thống của Chiêm Tinh Số tại bên cung cấp hạ tầng máy chủ và dịch vụ điện toán đám mây. Khi cần Người dùng Chiêm Tinh Số có thể liên hệ đến Chiêm Tinh Số theo địa chỉ sau:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ VÀ TRUYỀN THÔNG SAKEDEMY
 • Địa chỉ trụ sở: Tầng 7, Số nhà 73 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
 • Số điện thoại: 088 668 2418
2. Chiêm Tinh Số bảo vệ và lưu giữ thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Chiêm Tinh Số như thế nào?

Chiêm Tinh Số lưu giữ, xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng trên máy chủ, Chiêm Tinh Số bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. Chiêm Tinh Số thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và Chiêm Tinh Số chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân hay dữ liệu đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Chiêm Tinh Số.

Toàn bộ dữ liệu của Người dùng Chiêm Tinh Số sẽ được lưu trữ trên hệ thống Chiêm Tinh Số trong thời hạn 06 tháng kể từ khi chấm dứt hợp đồng cung cấp phần mềm, dịch vụ hoặc kể từ khi Người dùng Chiêm Tinh Số ngưng sử dụng phần mềm, dịch vụ trên ứng dụng di động của Chiêm Tinh Số, ngoại trừ các dữ liệu được khởi tạo, có được, liên quan đến các tiện ích của bên thứ ba cung cấp trên phần mềm Chiêm Tinh Số thì thời gian lưu trữ sẽ phụ thuộc vào chính sách của từng bên thứ ba và quy định của Hợp đồng/Thỏa thuận/Điều khoản sử dụng được ký giữa Người dùng Chiêm Tinh Số và bên thứ ba đó (nếu có) 

Đối với Thông tin cá nhân của Người dùng Chiêm Tinh Số, Chiêm Tinh Số lưu trữ trong thời hạn cần thiết theo quy định của pháp luật để đảm bảo cho việc sử dụng/cung cấp liên tục các sản phẩm, dịch vụ; Cho các mục đích thuế và kế toán hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Người dùng Chiêm Tinh Số hoặc theo các quy định của pháp luật hiện hành về thời hạn lưu trữ.

Chiêm Tinh Số luôn cố gắng bảo vệ Thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Chiêm Tinh Số một cách an toàn nhất, tuy nhiên không thể tránh khỏi và không thể bao quát đối với những thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Chiêm Tinh Số mà một bên thứ ba có được khi Người dùng sử dụng các tiện ích, dịch vụ được liên kết trên phần mềm Chiêm Tinh Số mà không phải do Chiêm Tinh Số là đơn vị chủ quan các tiện ích, dịch vụ liên kết đó.

3.Thông tin của Người dùng sẽ được lưu giữ tại hệ thống của Chiêm Tinh Số khi nào?

Thông tin và dữ liệu của Người dùng Chiêm Tinh Số sẽ được Chiêm Tinh Số lưu lại trên hệ thống của Chiêm Tinh Số trong các trường hợp thường gặp sau:

(a) Khi Người dùng đăng ký và/hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Chiêm Tinh Số (bao gồm sản phẩm, dịch vụ có phí hoặc miễn phí), hoặc mở một tài khoản với Chiêm Tinh Số.

(b) Khi Người dùng nộp bất cứ biểu mẫu nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các mẫu đơn hoặc các mẫu khác liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Chiêm Tinh Số, kể cả trực tuyến hay bằng các hình thức tài liệu vật lý.

(c) Khi Người dùng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp bất kỳ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến sự tương tác với Chiêm Tinh Số 

(d) Khi Người dùng tương tác với Chiêm Tinh Số, chẳng hạn như qua điện thoại, (có thể được ghi âm), gửi văn bản, fax, gặp trực tiếp, mạng xã hội và email.

(e) Khi Người dùng sử dụng các dịch vụ điện tử hoặc tương tác với Chiêm Tinh Số thông qua Nền tảng của Chiêm Tinh Số hoặc sử dụng dịch vụ trên Nền tảng của Chiêm Tinh Số. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn thông qua cookie Chiêm Tinh Số có thể triển khai khi Người dùng Chiêm Tinh Số tương tác với ứng dụng hoặc Nền tảng của Chiêm Tinh Số.

(f) Khi Người dùng thực hiện giao dịch thông qua Nền tảng hoặc Các Dịch vụ của Chiêm Tinh Số;

(g) Khi Người dùng gửi phản hồi hoặc khiếu nại;

(h) Khi Người dùng cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho Chiêm Tinh Số vì bất kỳ lý do nào;

(k) Khi Người dùng sử dụng các tiện ích của bên thứ ba bất kỳ cung cấp có trên phần mềm Chiêm Tinh Số (bao gồm không giới hạn như tiện ích về vận chuyển, thanh toán, giải pháp tài chính, các sản phẩm không phải do Chiêm Tinh Số là đơn vị chủ quản,…) 

(i) Các trường hợp khác mà Chiêm Tinh Số thấy cần thiết phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Thông tin của Người dùng Chiêm Tinh Số được lưu giữ để làm gì?

Mục tiêu của Chiêm Tinh Số là mang lại cho Người dùng một hạ tầng dịch vụ phục vụ quảng bá và phát triển thương hiệu, mở rộng kinh doanh trên Internet một cách hiệu quả, tối ưu về chi phí và thời gian. Vì vậy, Chiêm Tinh Số thu thập, xử lý thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Chiêm Tinh Số nhằm:

 • Cung cấp thông tin, các sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng Chiêm Tinh Số
 • Gửi email thông báo các chương trình ưu đãi, sự kiện tiêu biểu của Chiêm Tinh Số tới Người dùng Chiêm Tinh Số
 • Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Chiêm Tinh Số
 • Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Quy định sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các sản phẩm, dịch vụ của Chiêm Tinh Số
 • So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng Chiêm Tinh Số cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Chiêm Tinh Số sẽ có thông báo cho Người sử dụng Chiêm Tinh Số trong từng trường hợp cụ thể.

Khi sử dụng Website Chiêm Tinh Số/Ứng dụng, sản phẩm, dịch vụ của Chiêm Tinh Số, Người dùng Chiêm Tinh Số hiểu và chấp nhận rằng Chiêm Tinh Số có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại liên kết phần mềm Chiêm Tinh Số của Người dùng Chiêm Tinh Số như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng Chiêm Tinh Số, ghi dữ liệu của Website Chiêm Tinh Số/Ứng dụng Chiêm Tinh Số lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng Chiêm Tinh Số.

5. Người dùng Chiêm Tinh Số cần làm gì để bảo mật thông tin? 

Sau khi hoàn thành việc bàn giao sản phẩm, dịch vụ, Người dùng Chiêm Tinh Số là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản quản trị, mật khẩu, nội dung website hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản, website của mình. Người dùng Chiêm Tinh Số có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu Chiêm Tinh Số thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký. Chiêm Tinh Số sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng khi có yêu cầu hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Chiêm Tinh Số chỉ hỗ trợ Người dùng thông qua tài khoản được Người dùng Chiêm Tinh Số chủ động cung cấp cho Chiêm Tinh Số. Người dùng ngay lập tức thông báo cho Chiêm Tinh Số và/hoặc các bên thứ ba là đơn vị chủ quản của các tiện ích, dịch vụ được liên kết trên phần mềm Chiêm Tinh Số khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp hoặc bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ.

Người dùng Chiêm Tinh Số phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email/SMS gửi đi từ hộp thư trong tài khoản và các nội dung trên website/phần mềm của mình. Khi Người dùng cung cấp email/SMS và đăng ký dùng thử đồng nghĩa với việc Người dùng Chiêm Tinh Số đồng ý nhận email/SMS marketing từ Chiêm Tinh Số.

Người dùng sử dụng Website / Ứng dụng Chiêm Tinh Số, sản phẩm, dịch vụ của Chiêm Tinh Số phải có trách nhiệm bảo quản thiết bị có sử dụng phần mềm, cài đặt Ứng dụng Chiêm Tinh Số trong tầm kiểm soát và an toàn, lưu giữ thông tin truy cập vào tài khoản để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Người dùng và Chiêm Tinh Số. Chúng tôi khuyến cáo Người dùng Chiêm Tinh Số nên đổi lại mật khẩu sớm sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. 

Chiêm Tinh Số sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào phần mềm, website, ứng dụng của Người dùng do sự bất cẩn, lỗi, cố tình hay được sự đồng ý từ phía Người dùng.

6. Những người hoặc tố chức được phép tiếp cận thông tin Người dùng Chiêm Tinh Số

Chiêm Tinh Số cam kết không cung cấp thông tin cá nhân, dữ liệu của Người dùng Chiêm Tinh Số cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Chiêm Tinh Số trong một số trường hợp dưới đây:

 • Thông tin đó Người dùng Chiêm Tinh Số đã công khai
 • Chiêm Tinh Số được Người dùng Chiêm Tinh Số đồng ý tiết lộ những thông tin này
 • Bên thứ ba mà Người dùng ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu Chiêm Tinh Số cung cấp thông tin cá nhân và dữ liệu của Người dùng Chiêm Tinh Số 
 • Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Chiêm Tinh Số tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp hiện hành
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên
 • Cho các bên thứ ba khác mà Chiêm Tinh Số có liên doanh, liên kết, hợp tác để cung cấp các dịch vụ, tiện ích được tích hợp trên Chiêm Tinh Số hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Chiêm Tinh Số mà Người dùng Chiêm Tinh Số có nhu cầu được tư vấn hoặc đồng ý cung cấp hoặc đang sử dụng những tiện ích, dịch vụ liên kết đó trên các phần mềm của Chiêm Tinh Số.

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, thông tin cá nhân của Người dùng Chiêm Tinh Số luôn được bảo mật trước các bên thứ ba nào trừ khi Chiêm Tinh Số hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.

7. Quản lý thông tin trên sản phẩm phần mềm Chiêm Tinh Số cung cấp cho Người dùng Chiêm Tinh Số

Người dùng có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên phần mềm của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chiêm Tinh Số hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin, hàng hóa, dịch vụ Người dùng đưa lên website, phần mềm hoặc khi Người dùng Chiêm Tinh Số cung cấp cho người tiêu dùng

8. Sử dụng Cookies

Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của Người dùng bởi máy chủ của Chiêm Tinh Số. Chiêm Tinh Số sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của Người dùng.

Cookie sẽ giúp Chiêm Tinh Số nhận ra Người dùng nếu Người dùng truy cập vào nhiều trang trên trang web của Chiêm Tinh Số trong cùng một phiên, do đó Chiêm Tinh Số không cần phải hỏi mật khẩu của Người dùng trên mỗi trang. Sau khi Người dùng Chiêm Tinh Số đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Người dùng có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng Người dùng có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu Người dùng Chiêm Tinh Số thích. Tuy nhiên, nếu Người dùng chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại Chiêm Tinh Số.

9. Xóa dữ liệu tài khoản Facebook

Các ứng dụng của Chiêm Tinh Số đều tuân theo các quy định về Chính sách quyền riêng tư trong “Điều khoản nền tảng của Meta”.

Nếu người dùng có mong muốn xóa hoàn toàn các dữ liệu tài khoản cá nhân trên nền tảng của Chiêm Tinh Số, vui lòng gửi yêu cầu xóa dữ liệu chia sẻ đến email lienhe@chiemtinh.vn. Sau đó tài khoản của người dùng Chiêm Tinh Số sẽ được loại bỏ và các dữ liệu liên quan sẽ không được lưu.

10. Giải quyết khiếu nại

Mọi trường hợp đóng góp ý kiến, khiếu nại, Người dùng Chiêm Tinh Số vui lòng nào gửi về Chiêm Tinh Số theo các phương thức sau gửi email tới địa chỉ: lienhe@chiemtinh.vn., hoặc gọi đến hotline của bộ phận chăm sóc khách hàng: 088 668 2418, hoặc liên hệ trực tiếp:

 • CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HOÁ VÀ TRUYỀN THÔNG SAKEDEMY
 • Địa chỉ trụ sở: Tầng 7, Số nhà 73 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa
 • Số điện thoại: 088 668 2418

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, Chiêm Tinh Số sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng, trường hợp cần thiết, Chiêm Tinh Số có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. Chiêm Tinh Số sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng Chiêm Tinh Số trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.