Bản đồ sao & Chiêm tinh

CUNG MẶT TRĂNG (MOON SIGN) TRONG CHIÊM TINH HỌC

CUNG MẶT TRĂNG (MOON SIGN) TRONG CHIÊM TINH HỌC

Cung Mặt Trăng, hay được gọi là Moon Sign, giúp nhận biết cảm xúc bên trong của một người đồng…
TÌM HIỂU VỀ THIÊN ĐẾ (I.C) TRONG CHIÊM TINH HỌC

TÌM HIỂU VỀ THIÊN ĐẾ (I.C) TRONG CHIÊM TINH HỌC

Thiên Đế là điểm thấp nhất trong bản đồ sao của bạn, nó tập trung vào cuộc sống riêng tư,…
CÁC TÍNH CHẤT TRONG CHIÊM TINH HỌC

CÁC TÍNH CHẤT TRONG CHIÊM TINH HỌC

Có 3 nhóm tính chất: Tiên Phong (Cardinal), Kiên định (Fixed) và Linh Hoạt (Mutable). Mỗi thuộc tính mô tả…
4 NGUYÊN TỐ TRONG CHIÊM TINH HỌC 

4 NGUYÊN TỐ TRONG CHIÊM TINH HỌC 

Chiêm tinh học phương Tây nhìn nhận thế giới được cấu thành từ 4 thành phần cơ bản: Lửa, Đất,…
Ý NGHĨA NHÀ 12 TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA NHÀ 12 TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ở vị trí tại Nhà 12 sẽ thể hiện những vấn đề liên quan đến tâm linh và những điều…
Ý NGHĨA NHÀ 11 TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA NHÀ 11 TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ngôi nhà 11 đại diện cho các vấn đề liên quan đến bạn bè và vận mệnh. Nó phản ánh…
Ý NGHĨA NHÀ 10 TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA NHÀ 10 TRONG CHIÊM TINH HỌC

Nhà 10 sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp và địa vị xã hội của mỗi người, bao gồm…
Ý NGHĨA NHÀ 9 TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA NHÀ 9 TRONG CHIÊM TINH HỌC

Nhà 9 là ngôi nhà của những suy nghĩ và ý tưởng lớn, nó đại diện cho những lý tưởng…
Ý NGHĨA NHÀ 8 TRONG CHIÊM TINH HỌC

Ý NGHĨA NHÀ 8 TRONG CHIÊM TINH HỌC

Nhà 8 chính là cực đối của Nhà 2. Nhà 8 đề cập đến các chủ đề liên quan đến…
- Thiếu nhi không thiếu bản đồ sao -
Giảm 30%
Mọi Đơn Hàng

Nhập mã: tetthieunhi

Trang web này sử dụng cookie để đảm bảo bạn có được trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi.